Agilent Cary 620 FTIR Microscopes

Agilent прекратяват производството на продуктите от серията Cary 600 – системите за инфрачервена микроскопия и системите за химическо изобразяване. Това включва микроскопите Cary 610 и Cary 620, спектроскопите Cary 660 и Cary 670 и съответните аксесоари. Продуктът, който заменя серията Cary 600, е системата за химическо изобразяване 8700 LDIR. LDIR осигурява бърз и опростен начин за молекулярно изобразяване с помощта на квантово-каскаден лазер (QCL), съчетан с бързо сканираща оптика, заместващ интерферометъра и детекторите за фокална равнина на традиционните системи за изобразяване на FTIR. Системата за химическо изобразяване LDIR 8700 на Agilent осигурява висококачествени изображения и спектрални данни при анализ на състава на фармацевтични таблетки, анализ на микрочастици пластмаса, покрития, тъкани и влакна.

Продукти от същата категория

Cary 610 FTIR Микроскоп

Прекратено производство

Сподели