Молекулна Спектроскопия

Т.Е.А.М. ООД предлага най-доброто портфолио за молекулна спектроскопия на Agilent. Продуктовата гама се разраства, както по обхват, така и в способности. Нашите системи отговарят на всякакви аналитични нужди и бюджет и намират приложение в академичните среди, фармацевтичната & биофармацевтичната промишленост, клиничните изследвания, енергетиката, опазване на околната среда, анализа на храни и селското стопанство, криминалистиката, тестването и изследването на материали, анализа на химични вещества и др.

Инфрачервена Спектроскопия

FTIR спектроскопски инструменти и консумативи

Флуоресцентна спектрофотометрия

Силно чувствителна и ефективна флуоресцентна спектрофотометрия

UV-Vis и UV-Vis-NIR спектрофотометри

Спектрофотометрите Agilent Cary UV-Vis и UV-Vis-NIR осигуряват несравнимо представяне в редица приложения

LDIR Chemical Imaging

LDIR Chemical Imaging