Раманова спектроскопия на Agilent

Agilent Resolve

Resolve Ръчен химичен идентификатор

Agilent TRS100 – Pharmaceutical Quality Control

TRS100 за количествен анализ на таблетки, капсули и прахове с използване на Transmission Raman

Agilent RapID

Преносимо удостоверяване на ID на суровина