Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System

Системата Laser Direct Infrared (LDIR) на Agilent 8700 осигурява нов подход към химическото изображение и инфрачервения спектрален анализ. Проектиран да бъде използван както от експерти, така и от неспециалисти, 8700 LDIR осигурява лесен, високо автоматизиран подход за получаване на надеждни химически изображения с висока разделителна способност.

С помощта на LDIR 8700 можете да анализирате повече проби по-подробно в рамките на часове и дори минути. Стабилно решение, което Ви осигурява повече статистически данни от всякога, за да подпомогне композиционния анализ на таблетки, ламинати, тъкани, полимери и влакна. С по-значима информация можете да направите по-информирани и по-бързи решения при разработване на нови продукти, като намалите разходите и времето за анализ.

  • И експерти по спектроскопия и обучени специалисти са в състояние да анализират и характеризират проби бързо и точно благодарение на автоматизирания анализ и софтуер.
  • Възможност за изследване и изобразяване на големи пробни площи, а след това да се разглеждат по-детайлно по-малки области без да се променя оптиката.
  • Пълен контрол чрез Agilent Clarity Software.
  • Променяте зрителното поле от микрони на сантиметри или размера на пикселите от 1 до 40 μm.
  • Получавате данни за изображения ATR с размер на пиксела в порядък от 0,1 μm за несравнимо детайлно изображение и спектрално качество.
  • Бързо разпознаване на неизвестни вещества, използвайки търговски или потребителски библиотеки.
  • Получавате относителна количествена информация за компонентите на пробата без разработване на сложни методи.
  • Не се изисква течен азот, което намалява оперативните разходи и опростява поддръжката.
  • Необходимо е минимално взаимодействие с инструментите - по семплия метод на зареждане и стартиране.
  • Малък размер - спестява пространство на лабораторния плот.
Размери Ширина: 420 мм х Височина: 378 мм х Дълбочина: 615 мм
Мощност 100-240 V AC, 50/60 Hz
Софтуерът изисква Windows 10
Доставя се със софтуер Agilent Clarity
Източник на светлина Квантов каскаден лазер (QCL)
Детектор Термоелектричен охлаждаждащ единичен МСТ детектор

 

Литература:

Брошура: Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System Brochure

Bringing Clarity and Unprecedented Speed to Chemical Imaging using the Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System
Brochures / English / 04 Oct 2018 / 5.47 MB / PDF

Polymorph Analysis using the Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System

Rapid Discrimination and Classification of Polymorphs using the Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System
Application Notes, English, 04 OCt 2018, 2.81 MB, PDF

Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System for Identifying and Detecting Salt Exchange in Pharmaceutical Tablets
Application Notes, English, 04 Oct 2018, 1.01 MB, PDF

Сподели