LC/Q-TOF

Идентифицирайте неизвестни, използвайки масспектрометрия по време на полет, която осигурява едновременна едновременна точност на масата, скорост и изотопна прецизност.

Agilent 6560 Ion Mobility LC/Q-TOF

6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS осигурява ненадминато разделяне и селективност

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF

6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF е създадена за работа в биофармацевтичното характеризиране

Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS

6550 iFunnel Q-TOF LC/MS предлага ненадминати нива на детектиране при инструментите с висока резолюция

Agilent 6530 LC/Q-TOF

6530 LC/Q-TOF осигурява силата на MS/MS с висока резолюция и точни маси

Agilent 6545 LC/Q-TOF

Agilent 6545 е средният от гамата Q-TOF LC/MS инструменти, подходящ за нецелеви анализи

Agilent 6546 LC/Q-TOF

Agilent 6546 LC / Q-TOF е системата с най-висока разделителна способност и най-широк динамичен обхват в портфолиото