Микровълнови системи за опепеляване

PYRO

Усъвършенствана микровълнова муфелна пещ

PYRO Sulphate Ashing

Усъвършенствана микровълнова муфелна пещ