LC/MSD

Добавете лесна за използване масселективна детекция, като комбинирате Вашите анализи с високо ефективна течна хроматография с единично-квадруполен (SQ) LC/MSD.

Agilent Единично квадруполни LC/MSD

Системите InfinityLab LC/MSD използват силата на масселективна детекция за повишаване на аналитичната увереност.

Agilent LC/MSD iQ

Agilent LC/MSD iQ е лесен за употреба, рентабилен масселективен детектор за хроматографисти.