Високо продуктивни LC/MS

Agilent RapidFire 365

По-бързи и по-ефикасни анализи на функционални биохимични проби и проби в биологични матрици

Agilent StreamSelect LC/MS System

LC/MS системата StreamSelect извършва стабилни и надеждни паралелни хроматографски разделяния