Определяне степен на разтворимост

Agilent предлага богато портфолио от продукти за определяне степента на разтворимост (Dissolution) на фармацевтични форми. Нашите Cary системи отговарят на хармонизираните насоки USP, EP и JP и интегрират най-новите технологии за приложения като формулиране на продукти и други. Нашата гама от продукти за определяне степента на разтворимост се разшири чрез придобиванията на VanKel Technology Group и Varian Scientific Instruments.

Съдове за Dissolution Бъркалки, Кошнички, Синкери Аксесоари за пробовземане и UV анализ

708-DS система за определяне степен на разтворимост

Agilent 708-DS осигурява постоянна производителност и резултати - идеална платформа за всички лаборатории