Уреди за изследване на дактилоскопски следи

Включва апратура за прявяване, подобряване, заснемане и обработка на дактилоскопични следи

F+F DCS 5

Развитие в науката за работа с пръстови отпечатъци

F+F Recover

Революционно нова система, първоначално предназначена да разкрие отпечатъци върху изстреляни куршуми

F+F Crime-lite MLD

Едновременен преглед на обекта на живо чрез изображение в UV и IR областта

F+F CSU

Система за „разгръщане“ на цилиндрични повърхности, съвместима с DCS и Crime-lite Imager

F+F MVC/D

Широка гама от камери за цианакрилатно проявяване на пръстови отпечатъци

F+F MVClite

Компактна преносима цианоакрилатна камера за проявяване на пръстови отпечатъци

F+F TFD-2

Термичен проявител на пръстови отпечатъци.

F+F Crime-lite ASV

Антистоксова лазерна система със затворена камера за изследване на пръстови отпечатъци.

F+F fpNATURAL

Разкрийте високо контрастни пръстови отпечатъци, като потиснете преченето от фона на обекта

F+F PolyCyano UV

Едностепенен димящ процес за получаване на флуоресцентни пръстови отпечатъци