Микровълнови системи за синтез

flexiWAVE

Усъвършенствана гъвкава платформа за микровълнов синтез

synthWAVE

Промяната в микровълновия синтез