Микровълнови системи за екстракция

ETHOS X Околна среда

Усъвършенствана система за микровълнова екстракция за лаборатории с анализ в околната среда

ETHOS X Натурални продукти

Микровълнова зелена екстракция за натурални продукти