Атомна Спектроскопия

Надеждни решения в областта на атомната спектроскопия с пълна гама продукти на Agilent: AAS, MP-AES, ICP-OES, ICP-MS и ICP-MS/MS.

Атомна Абсорбция

Иновативни и водещи в индустрията инструменти за атомна абсорбция

MP-AES

Атомно Емисионна Спектрометрия с Микровълново Индуцирана Плазма (MP-AES)

ICP-OES

Иновативна технология ICP-OES за отлично представяне

ICP-MS & ICP-QQQ

Световен лидер при ICP-MS технологиите