Криминалистично оборудване

Анализ на документи

Уреди за потвърждаване автентичността на защитени документи и ценни книжа

Уреди за изследване на дактилоскопски следи

Включва апратура за прявяване, подобряване, заснемане и обработка на дактилоскопични следи

Анализ на веществени доказателства

Уреди за анализ на влакна, стъкла, метали намерени на местопрестъплението

Криминалистично осветление

Осветление за оглед на местопрестъпления

Инфрачервени анализатори за непознати субстанции

Серия от преносими, лабораторни и мултифункционални анализатори на непознати субстанции предлагани с набор от билиотеки за наркотични, експлозивни, токсични и др. вещества