Газова хроматография

Газхроматографското портфолио на Agilent включва най-богатата гама от висококачествени системи за газова хроматография с и без масспектрометрия (GC & GC/MS), както и нужните за тях консумативи и поддръжка. Независимо дали имате нужда от най-гъвкавия и надежден хардуер и софтуер за Вашия сложен изследователски проект; проста, изпитана система за рутинни приложения; или бързо, издръжливо, портативно решение за измерване в реално време, ние винаги ще намерим правилния отговор на Вашите нужди.

Колони за газова хроматография Консумативи за газова хроматография Софтуер за газова хроматография

Agilent 8890 GC

Интелигентна GC система, която позволява отдалечена свързаност и автономно наблюдение

Agilent 8860 GC

Интелигентният GC позволява отдалечено свързване, предназначено за рутинен анализ

Agilent Intuvo 9000

Интелигентен. Интуитивен. Иновативен.