Производители

Т.Е.А.М. ООД развива успешно предоставянето на продукти и услуги на водещи световни производители в областта на инструменталния анализ. Фирмата е оторизиран дистрибутор и сервизен център на Agilent Technologies за хроматографска, масспектрална, атомна и молекулна спектроскопска аналитична апаратура. Партнираме си с Oxford Instruments за настолни ЯМР системи, с PEAK Scientific за генератори на чисти газове, както и с LCTech за системи за автоматизирана пробоподготовка. Дистрибутор на фирма Renishaw за Раманови микроскопи. Оторизиран дистрибутор и сервизен център на Foster&Freeman за широка гама от доказателствена техника. Представляваме Gerstel с иновативни решения за автоматизация и пробоподготовка в газовата и течната хроматография с масспектрометрия. В портфолиото ни влиза и общолабораторното оборудване на MRC. Друг наш партньор е компанията Milestone - водещ производител на микровълнови системи. Предлагаме продуктите на Skalar като решения за автоматизация в съвременната аналитична лаборатория. Също така предлагаме продуктите на Block Isolator Technology - стандартни бокс изолатори и персонализирани решения за гъвкаво и безопасно боравене с материали.