GC/MSD

Agilent 5977B GC/MSD

5977B Agilent High Efficiency Source надгражда над най-надеждния единично квадруполен GC-MS