Продукти

Атомна Спектроскопия

Agilent лидер в иновациите в атомната спектроскопия. AAS, MP-AES, ICP-OES, ICP-MS и ICP-MS/MS.

Молекулна Спектроскопия

Fluorescence, FTIR, UV-Vis & UV-Vis-NIR, Raman Spectroscopy (Cobalt Light Systems)

Криминалистично оборудване

Криминалистично оборудване

InfinityLab Poroshell 120

InfinityLab Poroshell 120 колоните осигуряват изключителна ефективност и надежност, както и значително повишаване на производителността на всички Течнохроматографски системи