FTIR микроскопи и системи за визуализация

Използвайки най-новите технологични разработки, системите за визуализация и FTIR микроскопи предлагат несравнима пространствена разделителна способност и чувствителност, които заедно с широк спектър от опции осигуряват гъвкавост за приложения, вариращи от рутинни измервания до авангардни аналитични разработки.

Cary 610 FTIR Микроскоп

Прекратено производство

Agilent Cary 620 FTIR Microscopes

Прекратено производство