Софтуерни пакети MassHunter

Софтуерът MassHunter осигурява забележителна работа за всички MS процеси. Мощният софтуерен пакет за масспектрометрия осигурява контрол над инструментите, наблюдение и анализ на данните. Информационната система MassHunter също така е допълнена със специализирани модули и аналитични пакети, предназначени за специфични масспектрометрични приложения като метаболомика, протеомика, биофармация и др. 

Agilent MassHunter

Интуитивен, но мощен контрол на инструментите