Микровълнови системи за разлагане

ETHOS UP

Високопроизводителна система за микровълново разлагане

ultraWAVE 3

Трето поколение технология с единична реакционна камера за микровълново разлагане

ultraCLAVE

Напълно автоматизирана система за микровълново разлагане с технологията на единична реакционна камера

ultraWAVE

Пълната промяна в микровълновото разлагане

ETHOS EASY

Усъвършенствана система за микровълново разлагане

ETHOS LEAN

Компактно микровълново разлагане