Криминалистично осветление

Осветление за оглед на местопрестъпления.

F+F Crime-lite X

Преносим, мултиспектърен LED източник на светлина с разширена функционалност

F+F Crime-lite® AUTO

Най-завършеното и компактно решение, което съществува при криминалистичните дигитални камери

F+F Crime-lite 82S

Мощни източници на светлина за местопрестъплението и лабораторията

F+F Crime-lite 82L

Уникален светлинен източник, който предоставя осветление на повърхността под малък ъгъл

F+F Crime-lite 42S

Уникален набор от източници на светлина с два цвята

F+F Crime-lite 2

Набор от леки светодиодни източници на светлина

F+F Crime-lite XL

Най-мощния в света ръчен LED криминалистичен източник на светлина

F+F Crime-lite ML PRO

Бърз криминалистичен триаж за натоварени лаборатории

F+F Crime-lite ML2

Настолна лупа с осветление в различни дължини на вълната

F+F Crime-lite Beyond visible

Уникална гама от продукти, предназначени да търсят доказателства в UV и IR вълните