Хроматографски информационни системи

Agilent OpenLab CDS

Последно поколение хроматографска информационна система, комбинира хроматография и масспектрометрия

Agilent OpenLab CDS ChemStation

Най-пълният инструментален контрол за системите на Agilent за LC, GC, CE, CE/MS и LC/MS

Agilent OpenLab CDS EZChrom

Най-пълният контрол на инструментите на други доставчици, както и пълен контрол на LC и GC на Agilent

Agilent Lab Advisor

Калибрирайте, диагностицирайте и поддържайте LC или CE инструменти от Agilent с която и да е CDS