Автоматизация за Атомна Спектроскопия

Решения за автоматизация в лабораторията предоставят по-бързо данни с по-високо качество.

Автоматизацията на атомната спектроскопия може да намали човешките грешки и замърсяването на пробите, като същевременно повиши качеството на данните и намали времето, необходимо за получаване на резултатите. Agilent предлага изцяло лабораторни решения за автоматизация, които включват пробоподготовка и подготовка на стандарти, автоматично разреждане, доставяне на проби и промиване.