Софтуер за молекулна спектроскопия

Agilent Clarity

Пренаписва софтуера за химическо изобразяване

Agilent MicroLab Expert

MicroLab Expert е съвременен софтуерен пакет, който осигурява ново ниво на гъвкавост и спектрална визуализация

Agilent MicroLab FTIR софтуер

Софтуер Agilent Microlab FTIR за всички мобилни измервателни продукти FTIR

Agilent MicroLab Mobile софтуер

Мощен, надежден, лесен за използване и фокусиран върху това, от което имате нужда - отговори

Agilent Resolutions Pro FTIR софтуер

Софтуер за управление на FTIR за множество приложения за FTIR

Agilent Cary UV Workstation

Софтуерът Cary UV Workstation за Cary 3500 UV-Vis осигурява скорост, качество на данните и надеждност

Agilent Cary Eclipse софтуер

Наличен като аналитичен пакет или като био пакет

Agilent Cary WinUV софтуер

Модулният му дизайн носи мощни функции за събиране, анализ, съхранение и показване на данни

Agilent UV-Vis ChemStation

Софтуерът на Agilent UV-Vis ChemStation е ориентиран към приложенията и модулен, като работи на Microsoft Windows