Анализ на веществени доказателства

Уреди за анализ на влакна, стъкла, метали намерени на местопрестъплението

F+F ffTA

Модулна система за анализ на веществени доказателства

F+F foram 3

Раманови спектрометри, специално предназначени за изследване на съдебни доказателства

F+F Библиотеки на Raman Spectra

Подобрете способността на инструментите на Раман чрез добавяне на широк спектър от бази данни за спектрални справки.

F+F SoleMate

Обширна референтна база данни за идентификация на отпечатъци от обувки

F+F SoleMate FPX

Идентифициране на отпечатъци от обувки на местопрестъплението, използвайки интелигентен инструмент за разпознаване на обувки