Cary 610 FTIR Микроскоп

Agilent прекратяват производството на продуктите от серията Cary 600 – системите за инфрачервена микроскопия и системите за химическо изобразяване. Това включва микроскопите Cary 610 и Cary 620, спектроскопите Cary 660 и Cary 670 и съответните аксесоари. Продуктът, който заменя серията Cary 600, е системата за химическо изобразяване 8700 LDIR. LDIR осигурява бърз и опростен начин за молекулярно изобразяване с помощта на квантово-каскаден лазер (QCL), съчетан с бързо сканираща оптика, заместващ интерферометъра и детекторите за фокална равнина на традиционните системи за изобразяване на FTIR. Системата за химическо изобразяване LDIR 8700 на Agilent осигурява висококачествени изображения и спектрални данни при анализ на състава на фармацевтични таблетки, анализ на микрочастици пластмаса, покрития, тъкани и влакна.

Cary 610/620 FTIR Imaging - Resolution for Every Application

The Agilent Cary FTIR microscopes and chemical imaging systems represent the latest in cutting-edge performance, delivering unparalleled spatial resolution and sensitivity.

 

Agilent 600 Series FTIR Spectrometers and Cary 610 FTIR Microscope User's Guide

This manual contains the information required to successfully get started using Agilent Cary 600 Series FTIR spectrometers and microscopes.

Продукти от същата категория

Agilent Cary 620 FTIR Microscopes

Прекратено производство