Серия San++ анализатори за непрекъснат поток

Пълна автоматизация на колориметрични анализи, с различна аналитична сложност, за екологични и индустриални приложения. 

Автоматизираните анализатори за мокра химия на Skalar, известни също като анализатори с непрекъснат поток (cfa), са проектирани като модулни системи, за да отговорят на изискванията на всяка лаборатория, независимо дали обработвате няколко проби или голямо количество.