UV-Vis и UV-Vis-NIR спектрофотометри

Нашите точни и интуитивни системи осигуряват изключителна разделителна способност и несравнима линейност. Също така разполагаме с цялостно портфолио от принадлежности и консумативи UV-Vis и UV-Vis-NIR за допълнителна гъвкавост и производителност в приложенията за спектроскопия.

Agilent Cary 8454 UV/VIS

Agilent Cary 8454 UV/VIS спектрофотометър с фотодиоден детектор

Agilent Cary 60

UV-VIS спектрофотометър Agilent Cary 60

Agilent Cary 5000 UV-VIS-NIR

UV-VIS-NIR Спектрометър Agilent Cary 5000

Agilent Cary 6000i UV-Vis-NIR

Agilent Cary 6000i UV-Vis-NIR Спектрометър

Agilent Cary 7000 UMS

UV-VIS-NIR Спектрометър Cary 7000 Universal Measurement

Agilent Cary 3500 UV-Vis

Иновативният Cary 3500 UV-Vis ще рационализира провеждането на Вашите експерименти