Серия роботизирани платформи SP2000

Гъвкави автоматизирани платформи за анализ и пробоподготовка. 

Решенията за автоматизация от серията SP2000 се предлагат за различни приложения, включително: BOD, COD, приложения с тестови комплекти, pH/EC на почвата, алкалност и други титрувания, мътност, цвят, приложения на йоноселективни електроди (ISE), разпределение на размера на частиците, автоматично претегляне, филтриране на проби и др. 

Възможни са комбинирани анализи или индивидуални приложения по поръчка. 

Всички прилагани методи са в съответствие с международните разпоредби ISO, EPA, Standard Methods, DIN и др.

Модулният дизайн и гъвкавата, дефинирана от потребителя автоматизация позволяват на инструментите да отговарят на всички изисквания, което води до увеличаване на производителност и точност на резултатите, като същевременно се намалява времето за изпълнение, разходите за проба и се елиминират грешките и взаимодействието между оператора и пробата.

Цялата платформа е затворена със защитни предни и странични капаци, за да отговаря на приложимите разпоредби на СЕ. Анализаторите се управляват от собствения софтуерен пакет на Skalar RoboticAccess, който включва предварително зададени файлове за приложения, график за анализи, дефинирани от потребителя настройки на таблицата за проби, дефинирани от потребителя опции за печат и експорт към LIMS/Excel и обширен набор от функции за контрол на качеството.

Платформите от серията SP2000 могат да бъдат надграждани и модифицирани в зависимост от променящите се нужди, което прави първоначалната инвестиция още по-ценна.

 

Свалете брошура