Течна хроматография

Agilent InfinityLab решенията за HPLC и UHPLC включва богат набор от инструменти, колони и консумативи, които помагат на Вашата лаборатория да постигне най-високата оперативна ефективност.

Колони за течна хроматография   Консумативи за течна хроматография  Софтуер за системи за течна хроматография

Agilent 1220 Infinity II LC

Достъпна, висококачествена интегрирана течнохроматографска система - първата стъпка към високата ефективност

Agilent 1260 Infinity II LC системи

Най-широкото портфолио за течна хроматография, гарантирана надеждност, гъвкавост и производителност

Agilent 1290 Infinity II LC

Следващото поколение UHPLC , която се превръща в еталон за максимална ефективност