Раманова спектроскопия

Портфолиото на Agilent за Раман Спектроскопия, включва инструменти, технологии и аксесоари с широк спектър от приложения. Инструментите използват нашите патентовани собствени технологии SORS и TRS в области вариращи от авиационна сигурност, фармацевтичен анализ и идентификация на опасни химически вещества.

Resolve

Resolve Ръчен химичен идентификатор