LC/QQQ

Количествена точност с тройно-квадруполни системи за течна хроматография, премахващи бариерите за чувствителност и размер.

Agilent 6495C LC/MS/MS

Agilent 6495C осигурява най-високата приложна чувствителност сред наличните TQ LC / MS системи.

Agilent Ultivo LC/TQ

Малкият Ultivo LC/TQ постига стабилност и производителност, необходима за високо-продуктивен анализ.