Анализ на документи

Включва уреди за рутинен и обстоен анализ на лични документи и свидетелства, сертификати, банкноти, холограми и др.

F+F VSC8000

Вашата базова система за преглед на всички видове документи

F+F VSC80

Компактна пълнофункционална QDE система

F+F VSC80i

Интелигентна работна станция със сензорен екран

F+F VSCQC1+

Бърз, полуавтоматичен скенер за документи за първа проверка на паспорти и лични карти

F+F Eye-D

Компактна и лека система за проверка на защитните елементи на документите за пътуване

F+F VSC PDi+

Съвършено дигитално заснемане на документи за пътуване и документи за самоличност

F+F ECCO 2

Лазерно-индуцирана искрова спектроскопия за документи

F+F foram 3

Раманови спектрометри, специално предназначени за изследване на съдебни доказателства

F+F DVM

Цифров видео микроскоп за откриване и изследване на микро-маркиращи средства за сигурност

F+F ESDA 2

Водещият метод за разкриване на вдлъбнатини или импресии на хартия

F+F ESDA-lite

Преносима електростатична система за откриване на следи от писане