LC/TOF

Идентифицирайте неизвестни, използвайки масспектрометрия по време на полет, която осигурява едновременна едновременна точност на масата, скорост и изотопна прецизност.

Agilent 6230B Time of Flight LC/MS

Agilent 6230B LC/TOF предоставя възможност за снемане на цялостен MS спектър с точна маса и TOF резолюция.