LC/TOF

Agilent 6230B Time of Flight LC/MS

Agilent 6230B LC/TOF предоставя възможност за снемане на цялостен MS спектър с точна маса и TOF резолюция.