ICP-MS & ICP-QQQ

Водещите на пазара системи мас спектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) на Agilent осигуряват гъвкави и надеждни решения за елементен анализ. Инструментите ICP-MS и ICP-QQQ предлагат най-висока толерантност към матриците и отстраняване на смущенията, осигурявайки бързи, точни и последователно възпроизводими резултати, дори за следови количества на аналити.

Agilent 7850 ICP-MS

Новият 7850 ICP-MS е интелигентен начин да си върнете изгубеното време

Agilent 7800 ICP-MS

7800 ICP-MS съчетава доказан, здрав хардуер и предварително зададени методи за по-лесни рутинни анализи

Agilent 7900 ICP-MS

10 пъти по-голяма матрична поносимост, 10 пъти по-широк динамичен обхват и 10 пъти по-добър сигнал към шум

Agilent 8900 ICP-QQQ

8900 тройноквадруполен ICP-MS