ICP-MS & ICP-QQQ

Водещите на пазара системи мас спектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) на Agilent осигуряват гъвкави и надеждни решения за елементен анализ. Инструментите ICP-MS и ICP-QQQ предлагат най-висока толерантност към матриците и отстраняване на смущенията, осигурявайки бързи, точни и последователно възпроизводими резултати, дори за следови количества на аналити.

7800 ICP-MS

7800 ICP-MS съчетава доказан, здрав хардуер и предварително зададени методи за по-лесни рутинни анализи

7900 ICP-MS

Agilent 7900 ICP-MS открива ново измерение в ICP-MS, с 10 пъти по-голяма матрична поносимост, 10 пъти по-широк динамичен обхват и 10 пъти по-добър сигнал към шум...

8900 ICP-MS/MS (QQQ)

8900 Triple Quadrupole ICP-MS