Атомна Абсорбция

Т.Е.А.М. ООД предлага набор от системи за атомна абсорбция (АА) на Agilent, които отговарят на всякакви аналитични нужди или бюджет. Нашето портфолио от AA спектрометри включва най-бързия в света пламъчен АА, с уникална способност "Fast Sequential". Също така предлагаме чувствителната графитна пещ АА, заедно с широка гама от гъвкави, прецизно проектирани аксесоари и консумативи, които помагат на анализаторите да посрещнат всяко предизвикателство за приложението, на което трябва да отговорят.

Agilent 55B FAAS

Атомно-Абсорбционен Спектрометър Agilent 55B AA

Agilent 240 FS AAS

Системата 240 Fast Sequential AA измерва всичи елементи в пробата преди да продължи към следващата

Agilent 280FS AAS

Има възможност за работа с 8 лампи за по-висока производителност и намалени експлоатационни разходи

Agilent 240 Zeeman AA

Предлага висока чувствителност и граници за откриване на следови количества с 4 позиции на лампата

Agilent 280 Zeeman AA

Agilent 280 Zeeman атомно абсорбционна система с графитна клетка

Agilent AA Duo

AA Duo е единственият в света AAS с истинска едновременна работа на пламъчна и графитна пещ