Флуоресцентна спектрофотометрия

Системите за флуоресценция на Agilent, световен лидер в областта на флуоресцентната технология и молекулярната спектроскопия, се използват от лабораториите по целия свят.

Agilent Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer

Cary Eclipse е най-доброто, безкомпромисно решение с ненадмината производителност и показатели