Софтуерни пакети OpenLab

Вие сте начело със софтуера OpenLab. Този цялостен софтуерен пакет ще ви помогне да улавяте, анализирате и споделяте данни по начини, които добавят бизнес стойност. От събиране на данни и анализ до интерпретация и управление, софтуерът OpenLab превръща аналитичните данни в значими резултати.

Agilent OpenLab CDS

Последно поколение хроматографска информационна система, комбинира хроматография и масспектрометрия

Agilent OpenLab CDS ChemStation

Най-пълният инструментален контрол за системите на Agilent за LC, GC, CE, CE/MS и LC/MS

Agilent OpenLab CDS EZChrom

Най-пълният контрол на инструментите на други доставчици, както и пълен контрол на LC и GC на Agilent

Agilent OpenLab ECM

OpenLab ECM е цялостна корпоративна система за управление на съдържанието

Agilent OpenLab ECM XT

Рентабилна система за дългосрочно архивиране на аналитични данни и електронно улавяне на отчети

Agilent SLIMS

SLIMS е универсална цялостна платформа, предназначена да Ви помогне да управлявате цялата информация