ICP-OES

Системите Agilent ICP-OES ще доведат Вашата лаборатория до изключителни нива на точност. Нашите иновативни системи се отличават с уникален синхронен вертикален двоен изглед, радиален изглед и дихроична спектрална комбинация (DSC). Независимо дали става въпрос за анализ на метали, елементен анализ или изследване на органични разтворители, нашите висококачествени ICP-OES системи, аксесоари, консумативи и ICP Expert софтуер могат да Ви помогнат да постигнете Вашите аналитични цели.

Agilent 5110 ICP-OES

5110 ICP-OES има уникална технология DSC, която позволява синхронни радиални и аксиални измервания