ICP-OES

Системите Agilent ICP-OES ще доведат вашата лаборатория до изключителни нива на точност. Нашите иновативни системи се отличават с уникален синхронен вертикален двоен изглед, радиален изглед и дихроична спектрална комбинация (DSC). Независимо дали става въпрос за анализ на метали, елементен анализ или изследване на органични разтворители, нашите висококачествени ICP-OES системи, аксесоари, консумативи и ICP Expert софтуер могат да Ви помогнат да постигнете вашите аналитични цели.

В избраната от Вас категория няма продукти.