Капилярни колони за газова хроматография

 
Колоните за газова хроматография на Agilent помагат на лабораторните анализатори да поддържат най-високите стандарти за работа. Agilent J&W капилярни колони осигуряват водеща в индустрията технология с най-висока инертност, най-ниски нива на разпад на фазата (блийд) и най-строга възпроизводимост от колона към колона. Колоните за газова хроматография с ниска топлинна маса осигуряват по-кратко време за анализ в сравнение с техниките air-bath oven, като използват по-малко енергия. Също така предлагаме GC колони с пълнеж за приложения като обработка на въглеводороди, а по поръчка могат да бъдат произведени и специфични колони за газова хроматография.