7900 ICP-MS

Agilent 7900 ICP-MS открива ново измерение в ICP-MS, с 10 пъти по-голяма матрична толерантност, 10 пъти по-широк динамичен диапазон и 10 пъти по-добър сигнал към шум от добре познатата серия 7700 ICP-MS. 7900 ICP-MS включва най-ефективния режим на колизя с хелий в индустрията за ненадминато отстраняване на смущения, което гарантира високо качество на данните за всяко приложение.

Безпрецедентна матрична толерантност

В исторически план, ICP-MS е бил ограничен до проби със съдържание на общи разтворени вещества <0.2%. Стабилната плазма (отношение CeO/Ce <1%) позволява на 7900 ICP-MS лесно да толерира това матрично ниво.
Опцията за въвеждане на тежки матрици (UHMI) позволява рутинно измерване на проби съдържащи до 25% TDS —  100 пъти повече от обичайния лимит и далеч над възможностите на всеки друг ICP-MS.

По-добро определяне на следови количества

Новия интерфейсен дизайн и оптимизирана вакуумна система   увеличават преноса на йони,  осигурявайки >109 cps/ppm чувствителност при <2% CeO. В допълнение на това, новия ортогонален детектор намалява  преченията, подобрявайки драстично съотношението сигнал-шум за по-ниски граници на откриване и по-точни измервания  при анализите на следови количества.

Най-широкия динамичен обхват от всеки квадруполен ICP-MS 

Новата ортогонална детекторна система (ODS) осигурява до 11 порядъка динамичен обхват, от под ppt до процент. Това означава, че можете да анализирате следови количества и макро компоненти в едно измерване, опростявайки разработването на методи и на практика елиминира резултатите извън обхват.

По-бързи анализи на преходни сигнали

По-бързи анализи на преходни сигнали —  използван за приложения като капилярна хроматография, анализи на единични наночастици, и лазерна аблация — изискват наличието на инструмент с много кратко време на интеграция. ICP-MS 7900 предлага ултра бърз пренос на данни, с 10 000 отделни измервания в секунда

Практичен дизайн

Всеки компонент на Agilent 7900 ICP-MS е проектиран за  производителност и надеждност. Въз основа на дългогодишното технологично лидерство на Agilent в областта на ICP-MS, въплатено в сериите 7700 ICP-MS и 8800 ICP-QQQ, Agilent 7900 e изцяло наново проектиран, с всеки компонент оптимизиран за да отговори на нуждите на натоварените лаборатории днес...и в бъдеще.

7900 ICP-MS Brochure

Innovative technology and a new MassHunter software platform combine to make the Agilent 7900 the world’s most powerful, and most automated quadrupole ICP-MS ever. Learn more

Measuring Elemental Impurities In Pharmaceutical Materials

Agilent’s workflow solution for implementing an elemental impurities analysis capability in compliance with USP <232>/<233> and ICH Q3D.

Critical Factors Affecting Cost-of-Ownership of ICP-MS

The impact of sample throughput and real-world maintenance intervals

SDA Compliance for Agilent ICP-MS Systems

SDA Compliance for Agilent ICP-MS Systems

Продукти от същата категория

7800 ICP-MS

7800 ICP-MS съчетава доказан, здрав хардуер и предварително зададени методи за по-лесни рутинни анализи

8900 ICP-MS/MS (QQQ)

8900 Triple Quadrupole ICP-MS

Сподели