Agilent 8900 ICP-QQQ

Новото второ поколение 8900 ICP-QQQ предлага набор от конфигурации, които обхващат приложения от рутинния анализ до модерни проучвания и изследвания на материали. С производителността и продуктивността на хелиевия режим, които отговарят на водещите на пазара Agilent квадруполни ICP-MS системи, Agilent 8900 ICP-QQQ добавя MS/MS режим за контролирано и последователно отстраняване на смущения в реакционен режим, което го прави най-мощният и гъвкав многоелементен анализатор в света.

 

 

 

Най-ниски граници на откриване дори за трудни за останалите апарати елементи като S, Si, P.

Мощният софтуер ICP-MS MassHunter опростява работния процес и автоматизира разработката на Вашия метод.

4-канален контрол на газовите клетки като стандарт.

Уникалните режими за сканиране на прекурсори/продукти "изчистват" реакционните процеси.

Най-вълнуващата и гъвкава ICP-MS систева за разработване на методи и изследвания.

Изследвате най-ниски нива на ултра-следови замърсители.

Определяне на неизвестни протеини и пептиди, измерване на сяра и фосфор и хетероелементи при ниски концентрации.

Характеризиране на наночастици в сложни екологични, хранителни и биологични проби, дори и на нивото от 50 нанометра.

Измерва селен и арсен с по-голяма точност при по-ниски нива във всички хранителни проби.

Продукти от същата категория

Agilent 7850 ICP-MS

Новият 7850 ICP-MS е интелигентен начин да си върнете изгубеното време

Agilent 7800 ICP-MS

7800 ICP-MS съчетава доказан, здрав хардуер и предварително зададени методи за по-лесни рутинни анализи

Agilent 7900 ICP-MS

10 пъти по-голяма матрична поносимост, 10 пъти по-широк динамичен обхват и 10 пъти по-добър сигнал към шум