8900 ICP-MS/MS (QQQ)

Новото второ поколение 8900 ICP-QQQ предлага набор от конфигурации, които обхващат приложения от рутинния анализ до модерни проучвания и изследвания на материали. С висока производителност и възможност да работа в режим с хелий.  За да бъде водещ на пазара за системи ICP-MS, Agilent   добавя режим MS / MS за контролирано и последователно отстраняване на смущенията в реакционния режим на 8900 ICP-QQQ, което го прави най-мощният и гъвкав многоелемент анализатор в света.

Най-ниски граници на откриване дори за трудни за останалите апарати елементи като S, Si, P.

Мощният софтуер ICP-MS MassHunter опростява работния процес и автоматизира разработката на вашия метод.

4-канален контрол на газовите клетки като стандарт.

Уникалните режими за сканиране на прекурсори/продукти "изчистват" реакционните процеси

Най-вълнуващата и гъвкава ICP-MS систева за разработване на методи и изследвания.

Изследвате най-ниски нива на ултра-следови замърсители.

Определяне на неизвестни протеини и пептиди, измерване на сяра и фосфор и хетероелементи при ниски концентрации.

Характеризиране на наночастици в сложни екологични, хранителни и биологични проби, дори и на нивото от 50 нанометра.

Измерва селен и арсена с по-голяма точност при по-ниски нива във всички хранителни проби.

8900 ICP-QQQ Brochure

The Agilent 8900 ICP-MS-QQQ adds MS/MS mode making it the world’s most powerful and flexible multi-element analyzer.

Atomic Spectroscopy Portfolio Brochure

An overview of Agilent's atomic spectroscopy portfolio, including AAS, MP-AES, ICP-AES, ICP-MS and ICP-QQQ.

3rd Edition Handbook of ICP-QQQ applications using the Agilent 8800 and 8900

Discover how the 8800 and 8900 excels in applications ranging from semiconductor, environmental, materials, life sciences, food and more.

Продукти от същата категория

7800 ICP-MS

7800 ICP-MS съчетава доказан, здрав хардуер и предварително зададени методи за по-лесни рутинни анализи

7900 ICP-MS

Agilent 7900 ICP-MS открива ново измерение в ICP-MS, с 10 пъти по-голяма матрична поносимост, 10 пъти по-широк динамичен обхват и 10 пъти по-добър сигнал към шум...