Agilent консумативи за TCD

Детекторът за термична проводимост Agilent е „универсален“ детектор, който реагира на всички съединения, с изключение на газа носител. TCD сравнява топлопроводимостта на два газови потока - чист газ-носител (наричан също референтен газ) и газа носител плюс компоненти от пробата (наричани също поток от колоната), използвайки конструкция с един филамент и една колона.

Предлагаме пълен набор от консумативи за поддръжка на TCD детектори. 

Разгледайте продуктовите номера

Приложни бележки

Agilent Reformulated Fuel Analyzer - Analysis of Benzene and Toluene in Gasoline According to ASTM D3606

Technical overivew of the analysis of benzene and toluene in gasoline According to ASTM D3606

Application Notes, English, 08 Feb 2016, 2.25 MB, PDF

 

Agilent Natural Gas/Sulfur Analyzer - Simple and Sulfur Analysis for Natural Gas

Technical overview of simple and sulfur analysis for Natural Gas

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 222.48 KB, PDF

 

Agilent Refinery Gas Analyzer - Oxygenates in Butane Feedstocks, Gasoline, and Naphtha

Technical overview of Agilent Refinery Gas Analyzer - Oxygenates in Butane Feedstocks, Gasoline, and Naphtha

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 487.51 KB, PDF

 

Agilent Reformulated Fuel Analyzer - ASTM Methods D3606, D4814, and D5580

Technical overview of Agilent Reformulated Fuel Analyzer - ASTM Methods D3606, D4814, and D5580

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 201.34 KB, PDF