Agilent консумативи за FID

Пламъчно-йонизационният детектор (Flame Ionization Detector, FID) с пълен динамичен обхват от Agilent е най-модерният цифров електромер, който позволява линеен динамичен обхват от 107, за безпроблемна интеграция в един анализ. Широкият обхват на динамичния отговор повишава точността и минимизира изискванията за предварителна пробоподготовка за проби, които съдържат съединения в много високи или много ниски концентрации.

Предлагаме пълен набор от консумативи за поддръжка на FID детектори. 

Разгледайте продуктовите номера

  • Най-популярният и универсален детектор
  • Проектиран е за максимална чувствителност и лесна употреба
  • Пламъкът може да се запали от клавиатурата или автоматично

Analysis of Some Alcohols, Aldehydes and Esters in Distilled Spirits with the Agilent 8860 Gas Chromatograph

Agilent 8860 with FID provides high sensitivity, good linearity, and stability for the analysis of alcohols, aldehydes,organic acids, and esters in distilled spirits

Application Notes, English, 25 Feb 2019, 840.42 KB, PDF

 

Evaluation of Fused Silica Tubing for Active Compound Analysis in an Inert Flow Path

Guard columns made from Agilent Ultimate Plus deactivated fused silica tubing deliver superior inertness in the analysis of active compounds.

Application Notes, English, 27 May 2015, 303.56 KB, PDF

 

Determination of Methanol Content in Biodiesel Using Agilent Select Biodiesel for Methanol

Application note for the determination of Methanol Content in Biodiesel Using Agilent Select Biodiesel for Methanol

Application Notes, English, 12 Feb 2014, 193.80 KB, PDF

 

Analysis of Free and Total Glycerol and Triglyceride Content in B-100 Biodiesel Methyl Esters Using Agilent Select Biodiesel for Glycerides

Application note for the analysis of Free and Total Glycerol and Triglyceride Content in B-100 Biodiesel Methyl Esters Using Agilent Select Biodiesel for Glycerides

Application Notes, English, 12 Feb 2014, 475.91 KB, PDF

 

Analysis of Free and Total Glycerol in B-100 Biodiesel Methyl Esters Using Agilent Select Biodiesel for Glycerides

Application note for the analysis of Free and Total Glycerol in B-100 Biodiesel Methyl Esters Using Agilent Select Biodiesel for Glycerides

Application Notes, English, 12 Feb 2014, 347.14 KB, PDF

 

Agilent 7696A Sample Prep WorkBench: How to Automate Preparation of a Sample Set by Serial Dilution for Measurement of Flame Ionization Detector Performance

Application note for Agilent 7696A Sample Prep WorkBench: How to Automate Preparation of a Sample Set by Serial Dilution for Measurement of FID Performance Abstract

Application Notes, English, 03 Feb 2014, 79.81 KB, PDF

 

Evaporation from 2-mL Vials on the Agilent 7696A Sample Prep WorkBench: Septa Unpierced, Septa Pierced with a Syringe Needle, Septa with an Open Hole

Application note for evaporation from 2-mL Vials on the Agilent 7696A Sample Prep WorkBench: Septa Unpierced, Septa Pierced with a Syringe Needle, Septa with an Open Hole

Application Notes, English, 03 Feb 2014, 32.78 KB, PDF

 

Trace Level Analysis of Epichlorohydrin in Drinking Water by Gas Chromatography/Flame Ionization Detector

Application note for the trace level analysis of Epichlorohydrin in Drinking Water by Gas Chromatography/Flame Ionization Detector

Application Notes, English, 27 Jan 2014, 277.17 KB, PDF

 

Agilent Reformulated Fuel Analyzer - Oxygenates in Gasoline and Naphtha According to ASTM 5599 and EN 1601

Technical overview of oxygenates in gasoline and Naphtha According to ASTM 5599 and EN 1601

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 124.34 KB, PDF

 

Agilent Natural Gas/Sulfur Analyzer - Simple and Sulfur Analysis for Natural Gas

Technical overview of simple and sulfur analysis for Natural Gas

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 222.48 KB, PDF