Agilent консумативи за SCD

Agilent сяра хемилуминисцентен детектор (Sulphur Chemiluminescence Detector, SCD) е най-чувствителният и селективен хроматографски детектор за сяра, наличен за анализ на серни съединения.

Предлагаме пълен набор от консумативи за поддръжка на SCD детектори. 

Разгледайте продуктовите номера