Agilent консумативи за NCD

Agilent азотен хемилуминесцентен детектор (Nitrogen Chemiluminescence Detector, NCD) е азотно-специфичен детектор, който произвежда линеен и еквимоларен отговор на азотни съединения, базиран на хемилуминесцентна реакция на NO с озон. Дори сложни матрици на пробите могат да бъдат анализирани с малки или никакви смущения.

Предлагаме пълен набор от консумативи за поддръжка на NCD детектори. 

Разгледайте продуктовите номера