Agilent Ultivo LC/TQ

Ultivo e компактен течно хроматографски тройно квардуполен масспектрометър (LC/TQ), който интергрира масспектрометъра в течната система, подход, който променя изцяло LC/TQ. Тройно квадруполния LC/MS Ultivo осигурява производителност, срещана при по-големите подобни системи, но е в минимални размери. 

Иновациите като колизионна клетка Vortex, йонен водач Cyclone и VacShield осигуряват на потребителите чувствителност, здравина, надеждност и производителност, необходими в лаборатории с голямо натоварване от анализи. Сега с добавянето на модел само с ESI, и функции, насочени да Ви помогнат с постигането на съвместимост с 21 CFR Part 11, Ultivo LC/TQ има мисията да промени очакванията, да преоткрие способностите и да даде ново определение на това какво е възможно, когато малкият размер се съчетае с изключителна мощност. 

 • Най-малкият размер LC/TQ на пазара осигурява оптимално съотношение на цена/производителност към квадратен метър, което води до намаляване на разходите и е най-бързият път към възвръщаемост на инвестициите.  
 • Възможност за различни конфигурации на йоннизационния източник, включително Agilent Jet Stream и класическия ESI
 • Иновации за по-добри резултати:
  • VacShield – елиминира нуждата системата да се вентва докато се извършва поддържка на йонния инжектор, като така се намалява времето, през което инструментът не работи поради поддръжка и се повишава ефикасността на лабораторията.
  • Cyclone йонен водач – насочва йонния лъч, без загуба на сигнал, което означава по-висока ефикасност на йонната трансмисия и повишено качество на данните.
  • Vortex колизионна клетка – осигурява ефективна дисоциация на йоните в клетката, подобрява фокуса и трансфера на йоните, осигурява бързо почистване на клетката между масовите преходи, достигайки до повече MRMs/sec, без пречения и по-сигурни резултати чрез премахване на фоновия шум.
 • Скрийнинг, потвърждение и количествено определяне – Triggered MRM (tMRM) комбинира бързи и чувствителни MRM количествени определяния със създаването на спектър с продуктови йони за скрийнинг и потвърждение на съединенията.
 • Интуитивният дизайн на софтуера “Quant-My-Way” и приложението MassHunter Productivity увеличават продуктивността с до 40% по-малко нужда от обучение на оператора, по-малко време за преглед на данните и опростено създаване на доклади.
 • Функцията Enhanced Maintenance Feedback (EMF) е изградена около умната, независима диагностика, която осигурява оптимална работа на инструмента и намалява разходите за поддръжка.
 • Софтуерите MassHunter, OpenLab ECM серия 3 (3.5 и по-високи версии) и услугите по проверка на инсталационната и операционна готовност (IQ/OQ) предоставят инструменти за достигане интегритет на данните и Ви помагат в съотвествието с регулаторните изисквания.
 • Оптимизиран за несравнима производителност и ефективност, когато е съчетан с водещото портфолио аналитични течни системи и подходящи консумативи на Agilent.
 • Услугите CrossLab работят за вас: консултация по работния процес, анализ на лабораторията, осигуряване на съответствие, управление на складовите наличности, управление на активите и услуги по преместване.

Брошури

Incredibly Powerful, Remarkably Efficient Quantitation

MassHunter Productivity App for Targeted Pesticides Screening by LC/TQ

Brochures, English, 09 Nov 2018, 2.08 MB, PDF

 

Ultivo Triple Quadrupole Mass Spectrometer Brochure

Ultivo Triple Quadrupole Mass Spectrometer

Brochures, English, 29 Oct 2018, 10.71 MB, PDF

 

Приложни бележки:

Meeting California Cannabis Regulations with the Agilent 1260 Infinity II Prime LC and Agilent Ultivo Triple Quadruple MS

A method from Weck Labs for assessing pesticides, mycotoxins, and potency in cannabis flowers.

Application Notes, English, 13 May 2019, 809.16 KB, PDF

 

Determination of Pesticides and Mycotoxins as defined by California State Recreational Cannabis Regulations

A robust LC/MS/MS method and sample preparation workflow for the determination of pesticide and mycotoxin content for cannabis dried flower samples.

Application Notes, English, 05 Mar 2019, 5.30 MB, PDF

 

Analysis of Amino Acids in Animal Feed Matrices Using the Ultivo Triple Quadrupole LC/MS System

A simple analytical method for the quantitation of underivatized amino acids using HILIC-Z and Ultivo

Application Notes, English, 01 Feb 2019, 1.12 MB, PDF

 

LC/MS/MS Determination of PFOS and PFOA in Water and Soil Matrices

Application of Ultivo LC/TQ for determination of PFOS and PFOA in environmental water and soil.

Application Notes, English, 25 Jan 2019, 772.19 KB, PDF

 

Analytical Determination of Drugs in Serum Using the Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

This Application Note demonstrates a sensitive and precise method for analyzing eight drugs in serum on the Agilent Ultivo triple quadrupole LC/MS system.

Application Notes, English, 24 Jan 2019, 919.88 KB, PDF

 

Quick and Routine Research Quantification in Melatonin in Plasma with Agilent Ultivo LC/TQ

Research quantification of melatonin (MEL) with Agilent 1260 Infinity II Prime LC system coupled with Agilent Ultivo triple quadrupole LC/MS ESI source

Application Notes, English, 08 Jan 2019, 479.23 KB, PDF

 

Veterinary Drug Detection in Pork and Milk

A 10 minute analytical method for the precise quantification of 12 regulated veterinary drug compounds in pork and milk.

Application Notes, English, 26 Dec 2018, 1.03 MB, PDF

 

Multiresidue Pesticides Screening and Quantitation in Complex Food Matrices Using an Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

Sensitive detection of more than 250 pesticide residues in foods using the Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS system

Application Notes, English, 26 Mar 2018, 651.86 KB, PDF

 

Analysis of microcystins and nodularin in drinking water using an Agilent Ultivo triple quadrupole LC/MS

A sensitive and robust method for the analysis of microcystins and nodularin in drinking water.

Application Notes, English, 19 Mar 2018, 567.94 KB, PDF

 

Analysis of mycotoxins in food matrices using the Agilent Ultivo Triple Quadrupole LC/MS

A sensitive and precise method for the analysis of mycotoxins in foods.

Application Notes, English, 22 Feb 2018, 803.96 KB, PDF