Cary 620 FTIR Microscopes

Използвайки най-новите технологични разработки, системата предлага несравнима пространствена разделителна способност и чувствителност, които заедно с широк спектър от опции осигуряват гъвкавост за приложения, вариращи от рутинни измервания до авангардни аналитични разработки.

Сподели