Agilent InfinityLab добавка за деактивиране

Намаляването на металните замърсители във Вашия инструмент е от съществено значение за постигане на най-добри хроматографски резултати при приложения в областта на метаболомиката, храните и околната среда. Деактивиращата добавка Agilent InfinityLab е уникална добавка към подвижната фаза, която деактивира металните йони във Вашия инструмент, за да подобри разделителната способност и границите на откриване на чувствителни към метал аналити при LC/MS анализи.

Тази универсална добавка работи с всеки LC или LC/MS инструмент. За конфигурации, които използват инструменти от неръждаема стомана, добавката елиминира повечето проблеми с вторични взаимодействия, водещи до асиметрия на пика,  и възпроизводимостта, като същевременно подобрява чувствителността при анализи на фосфорилирани и карбоксилирани съединения с LC/MS.

Analyze Challenging Polar Compounds With Confidence. Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC columns.

New Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC chemistries combine innovative particle technology and bonded phases to improve retention and peak shape for polar analytes.

Flyers, English, 18 Jul 2018, 1.43 MB, PDF

 

Improved LC/MS Methods for the Analysis of Anionic Analytes(PDF)

Agilent ASMS 2018 Poster WP526

Posters, English, 06 Jun 2018, 371.45 KB, PDF

 

InfinityLab Deactivator Additive User Guide

A guide for customers on how to use the InfinityLab Deactivator Additive with their LC and LCMS instrumentation.

User Manuals, English, 26 Nov 2018, 153.33 KB, PDF